Usein kysyttyä

Mitä palvelu maksaa?

Palvelun hinnoitteluun vaikuttaa ruokalistan lisäksi kokonaisvaltaisuuden aste eli tuotammeko me kaiken siivouksen, astiat, tarjoilun lounaan veloittamisen paikanpäällä, onko paikanpäällä tiskikone käytössämme, kuljetetaanko astiat aina pois vai onko niille säilytysmahdollisuus tiloissanne. Kuinka juhlava miljööstä halutaan ja niin edelleen. 

Joka tapauksessa kokonaishinta pysyy noin 10 euron/lounas tasolla hyvinkin pienillä toimilla. Hienommat raaka-aineet ja esimerkiksi astiat nostavat hintaa.

Edullisuus johtuu siitä, että yrityksemme toimii keskuskeittiö periaatteella josta ruokaa kuljetetaan useisiin kohteisiin ja yhden pisteen kiinteät kulut ovat näin huomattavasti pienemmät. sillä useita koneita ja laitteita tarvitse hankkia.

Entäs verotus? 

Perusperiaate on että aterioiden veloitus työntekijöiltä katsotaan työnantajalle verolliseksi tarjoilupalvelun myynniksi ja aterioiden osto ulkopuoliselta ruokalanpitäjältä työnantajan vähennyskelpoiseksi ostoksi.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48158/henkilostoruokailun_arvonlisaverotukses/ 

Miten lounaan maksu on järjestetty ja kuka sen maksaa?

Yleisimmin alalla käytetty menetelmä on, että työntekijä maksaa oman osuutensa lounaasta ruokailun järjestäjälle ruokailun yhteydessä. Työnantajan ja työntekijän osuudet määritellään palvelunkuvauksessa. Työnantaja voi tällöin vähentää oman osuutensa arvonlisäveron.

Lähes yhtä yleinen tapa on, että sovitut osuudet lounaan hinnasta työnantaja perii palkasta yrityksemme ylläpitämän asiakaslistan mukaisesti. Työnantaja tilittää kuukausittain summan yrityksemme tilille.

Kuinka ison toimipisteen työpaikkaruokala vaatii? 

Yrityksenne ei sitoudu millään tavalla lounaiden menekkiin. Voitte luottaa siihen, että jos olemme teihin yhteydessä uskomme konseptin toimivuuteen. Yleensä toimivuus vaatii vähintään 30 hengen työntekijämäärän jotta lounaalle saapuu tarpeeksi ru9kailijoita päivittäin. Tämä on kuitenkin tapauskohtaista ja kuulemme mielellämme myös pienemmistä kiinnostuneista toimipaikoista.

Yrityksenne maksaa osuuden vain oikeasti syödyistä lounaista ilman kiinteitä kustannuksia!